Kooli hoolekogu koosolek toimub kolmapäeval, 26.09 algusega kell 18.00.

Päevakord:
1. Viimases õppenõukogus käsitletud teemad:
- Kokkuvõtted täiendavast õppetööst, klassikursuse kordajad
- Hinnangu andmine 2017/18. õa. tulemustele
- Põhieesmärgid 2018/19. õa.
2. 2019. aasta eelarve projekt.
3. Õppekava muudatused.
4. Nõusoleku andmine HTM-i kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks.
5. Muud küsimused.