1. Tänu õpetaja Merja Rummule õpilaste väga hea ettevalmistamise eest vabariiklikuks õpioskuste olümpiaadiks. Meie kooli võistkond koosseisus Anni Mari Laupmaa, Maarja Katherine Link, Kertu Einborn, Kaarel Priilinn ja Kent Clark Valge saavutas V koha. 

2. Tänu õpetajatele Niina Eskole, Taavi Eskole, Kaja-Astrid Reiskale, Eelika Krasmusele ja Krista Kukele põnevate ja lustlike õpitubade läbiviimise eest Euroopa koolijuhtidele.
3. Tänu huvijuht Saima Kallionsivule ja klassijuhataja Tiina Benderile ilusa ja kasvatusliku mõttega aastapäeva balli „Dreamland“ korraldamise eest.
4. Tänu õpetajatele Viive Abelile ja Urmas Markile üleeuroopalise programmeerimisnädala „Code Week“ raames korraldatud huvitavate ja harivate õpitubade eest.
5. Tänu Piia Palge-Lepikule, kellele väga hea projektitöö eest omistati Aasta õpetaja 2018 Harjumaa laureaadi tiitel kategoorias „Haridusasutuse aasta tegu“.
6. HOL-i kodulehel aadressil http://hol.ee/hariduse-info-292 on olemas ainealaste olümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste kalender 2018-19 õa.
7. Digitaalse ohutuse alase test-võistluse „Küberpähkel“ ülesandeid saab lahendada 2. novembrini. Ülesannete lahendamine võtab aega 30-45 minutit, lahendamiseks võib kasutada arvutiklassi.
8. Algklasside näitering osaleb 2. ja 3. novembril vabariiklikul algklasside teatrifestivalil „Väike lava“.
9. XI klass esitab aastapäeva balli kava põhikooli õpilastele järgmisel nädalal.
10. Aili Kontus viibib 29. oktoober - 08. november puhkusel. Teda asendab Piia Palge-Lepik.
11. Piia Palge-Lepik viibib K, 31.oktoobril koolitusel.