Kokkulepped ja põhimõtted COVID-19 viirusesse nakatumise korral

Lugupeetud koolipere
Koroonaviirusesse nakatumise numbrid näitavad hetkel riigis kasvutrende ning sellest tulenevalt oleme kirja pannud kokkulepped ja juhised võimalikuks distantsõppe perioodiks. Kui õpetaja, töötaja, õpilane või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse, siis palume sellest esimesel võimalusel teavitada koolijuhti telefoni teel: Kristi Tarik +372 56 565 887. Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata.
Palun tutvuge allpool distantsõppe juhendiga õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale.

1. Esimese trimestri lõpetamisest:
- Trimestrihinded panna välja R, 30. novembriks kella 14.00-ks.
- Õppenõukogu koosolek toimub T, 4. detsembril algusega kell 14.10 lugemissaalis.
- T, 4, detsembril on lühendatud tunnid, koolibussid väljuvad kooli juurest kell 14.00
- T, 4. detsembril ei toimu pikapäevarühma toitlustamist.
2. K, 5. detsembril toimuvad aulas trimestri lõpu kogunemised järgnevalt:
    2. tund I-IV klassid
    3. tund V-VIII klassid
    4. tund IX-XII klassid
3. E, 3. detsembril esimese tunni alguses edastatakse kooliraadio kaudu advenditervitus, teise tunni ajal kaunistavad klassid koolimaja jõuludeks.
4. VIII klassi õpilaste loovtööde juhendajate koosolek toimub T, 27. novembril kolmandal vahetunnil geograafiaklassis.
5. K, 28. novembril toimub lugemissaalis mälumängu „Kuldne Rihukas“ esimene voor. Osalevad klasside neljaliikmelised võistkonnad. 4. tund – V-VII klassid, 5. tund – VIII-XII klassid.
6. Järgmisel nädalal viibivad koolis Nordplus projekti raames külalisõpetajad.
7. Saima Kallionsivu ei viibi N-R, 29.-30. novembril koolis. Teda asendab Elle Halliksaar.
8. Elle Halliksaar ei ole E, 3. detsembril koolis.