Distantsõppe juhend

Lugupeetud koolipere
Koroonaviirusesse nakatumise numbrid näitavad hetkel riigis kasvutrende ning sellest tulenevalt oleme kirja pannud kokkulepped ja juhised võimalikuks distantsõppe perioodiks. Kui õpetaja, töötaja, õpilane või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse, siis palume sellest esimesel võimalusel teavitada koolijuhti telefoni teel: Kristi Tarik +372 56 565 887. Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata.
Palun tutvuge allpool distantsõppe juhendiga õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale.

1. T, 4. detsembril väljuvad Kostivere ja nn Kolga sinine buss tavapärasel ajal. Nende bussidega sõitvatele õpilastele toimub pikapäevarühm geograafiaklassis.
2. Õpilastele tuleb veelkord selgitada käitumisreegleid – rõhutada ka seda, et oma koolimaja tuleb hoida. Viimasel ajal on esinenud lõhkumisjuhtumeid.
3. T-N, 4.-6. detsembril toimub Nordplus Juniori projektikohtumine meie koolis, külas on kaks õpetajat Norrast ja kaks õpetajat Fääri saartelt. Meie koolist osalevad projektis Piia Palge-Lepik ja õpetajad Kai Peterson, Tiina Bender, Anu Ukkivi, Oskar Helde, Niina Primolennaja.
4. Madis Mark, kes kohtus eelmisel nädalal meie VII-VIII klasside õpilastega, andis meie koolile väga positiivse tagasiside.
5. K, 28. novembril külastasid kooli programmi Alustava õpetajat toetav kool esindajad. Nad kohtusid mitmete inimestega meie koolist, alustavaid õpetajaid esindas Ilvard Eeriksoo. Programmi esindajad kiitsid meie kooli ja meie head tööõhkkonda väga – ütlesid, et tahaksid ka ise siin töötada.
6. Lugemissoovitus: artikkel "Seda kõike on meie laste jaoks lihtsalt liiga palju!" ja Igor Kaasik: soomlaste kooliuuenduse kiiluvees otse karidele. Kooliõpetaja kolumn.
7. K, 5. detsembril 8. tunni ajal toimub I-VI klasside juhatajatele lugemissaalis KiVa-teemaline nõupidamine.
8. Käesolev nädal on rahvusvaheline koodinädal, õpetajatel on võimalik oma tunni raames viia arvutiklassis läbi kooditunde. Vaata ka materjale aadressil code.org.
9. K - R, 5.-7.detsembril küpsetavad algklasside õpilased piparkooke.
10. IV c ja d klassid viibivad K, 5. detsembril peale 3. tundi teatris.
11. Klassiõpetajatel toimub T, 4. detsembril peale 4. tundi koosolek.
12. Piia Palge-Lepik viibib E, 3. detsembril koolitusel.
13. Vello Sats viibib T, 4. detsembril alates kell 13.00 valla allasutuste juhtide nõupidamisel.
14. Piret Kamber viibib K-N, 5.-6. detsembril koolitusel.
15. Vello Sats viibib 6.-7. detsembril Tartus Väärtuskasvatuse konverentsil. Teda asendab Aili Kontus.
16. Pille Pürg ja Piia Palge-Lepik viibivad 9.-15. detsembril projektikohtumisel Istanbulis.