Üleskutse Kuusalu valla haridusasutustele

Teeme pai

Kuusalu Keskkool kutsub üles aprillikuus rohkem märkama headust, hoolivust, tänulikkust ja tegema selle eest pai!
Märkame aprillis rohkem, kui keegi meid aitab, meile toeks on, kui keegi meile hea sõna ütleb. Märkame ka neid toredaid asju, mis tunduvad nii igapäevased! Räägime aprillis rohkem tänutundest ja selle väljendamise viisidest. Tänulikkust ja headust saab väljendada näiteks sõnaga, pildiga, luuletusega, kirjaga, pereringis kallistusega. 

Leiame veel viise, kuidas oma tänulikkust näidata!

1. T, 4. detsembril väljuvad Kostivere ja nn Kolga sinine buss tavapärasel ajal. Nende bussidega sõitvatele õpilastele toimub pikapäevarühm geograafiaklassis.
2. Õpilastele tuleb veelkord selgitada käitumisreegleid – rõhutada ka seda, et oma koolimaja tuleb hoida. Viimasel ajal on esinenud lõhkumisjuhtumeid.
3. T-N, 4.-6. detsembril toimub Nordplus Juniori projektikohtumine meie koolis, külas on kaks õpetajat Norrast ja kaks õpetajat Fääri saartelt. Meie koolist osalevad projektis Piia Palge-Lepik ja õpetajad Kai Peterson, Tiina Bender, Anu Ukkivi, Oskar Helde, Niina Primolennaja.
4. Madis Mark, kes kohtus eelmisel nädalal meie VII-VIII klasside õpilastega, andis meie koolile väga positiivse tagasiside.
5. K, 28. novembril külastasid kooli programmi Alustava õpetajat toetav kool esindajad. Nad kohtusid mitmete inimestega meie koolist, alustavaid õpetajaid esindas Ilvard Eeriksoo. Programmi esindajad kiitsid meie kooli ja meie head tööõhkkonda väga – ütlesid, et tahaksid ka ise siin töötada.
6. Lugemissoovitus: artikkel "Seda kõike on meie laste jaoks lihtsalt liiga palju!" ja Igor Kaasik: soomlaste kooliuuenduse kiiluvees otse karidele. Kooliõpetaja kolumn.
7. K, 5. detsembril 8. tunni ajal toimub I-VI klasside juhatajatele lugemissaalis KiVa-teemaline nõupidamine.
8. Käesolev nädal on rahvusvaheline koodinädal, õpetajatel on võimalik oma tunni raames viia arvutiklassis läbi kooditunde. Vaata ka materjale aadressil code.org.
9. K - R, 5.-7.detsembril küpsetavad algklasside õpilased piparkooke.
10. IV c ja d klassid viibivad K, 5. detsembril peale 3. tundi teatris.
11. Klassiõpetajatel toimub T, 4. detsembril peale 4. tundi koosolek.
12. Piia Palge-Lepik viibib E, 3. detsembril koolitusel.
13. Vello Sats viibib T, 4. detsembril alates kell 13.00 valla allasutuste juhtide nõupidamisel.
14. Piret Kamber viibib K-N, 5.-6. detsembril koolitusel.
15. Vello Sats viibib 6.-7. detsembril Tartus Väärtuskasvatuse konverentsil. Teda asendab Aili Kontus.
16. Pille Pürg ja Piia Palge-Lepik viibivad 9.-15. detsembril projektikohtumisel Istanbulis.