1. Tänu eesti keele õpetajatele põnevate ja harivate emakeelealaste ürituste korraldamise eest.
2. Asendusõpetajatena töötavad sel nädalal Annabel Kruusakivi Hiie Kikkase asemel ja Katrin Roots Piret Kuke asemel. Piret Kukk asendab Reelika Kivimaad.
3. Osaleme programmis „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ja hakkame koostama eneseanalüüsi. Selleks toimuvad koolitused 4. aprillil Nissis ja 23. aprillil Kilingi-Nõmmel. Analüüsi koostamisega hakkavad tegelema Vello Sats, Piret Kamber ja Piia Palge-Lepik. Soovijatel on võimalik veel liituda.
4. T, 26. märtsil algusega kell 14.00 toimub geograafiaklassis Noored Kooli õpigrupi kohtumine. Programmi Noored Kooli esindajad koos partnerprogrammi Teach for All kommunikatsioonispetsialistiga on koolis alates kell 8.00.
5. Toimub koolivormi teemaline küsitlus õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele, küsitlus avaneb lingil https://bit.ly/2CpagM9.
6. Madis Mark on nõus meiega koostööd jätkama ja rääkima noortega nutisõltuvusest läbi isikliku kogemuse. Kes soovib vestlust oma õpilastele, pöörduda Piret Kamberi poole.
7. Tervise Arengu Instituut viib läbi I ja IV klassidele mõõtmised.
8. T-N, 26. - 28. märtsil võõrustame Norra ja Fääri projektipartnereid (külalised on kehalise kasvatuse õpetajad).
9. E, 25. märtsil viibib Õpilasesinduse juhatus Noortekeskuses.
10. K, 20. märtsil on IV-VI klasside õpetajatele 8. tunni ajal koosolek arvutiklassis. Teema: digipädevused.
11. T, 19. märtsil külastavad õpilased Rakvere Kutsehariduskeskust, õpilasi saadavad Astrid Rõuk ja Saima Kallionsivu.
12. Mudilaskoor viibib ettelaulmisel T, 19. märtsil.
13. K, 20. märtsil toimub vene keele päev.
14. Vello Sats viibib 19. -20. märtsil koolitusel, teda asendab Aili Kontus.
15. Piret Kamber, Inga Püüa ja Eleri Köörna viibivad T, 19. märtsil KIVa-koolitusel.