Järgmine hoolekogu koosolek toimub 23. mail algusega kell 18:00
Päevakorras on:
1. Suitsetamine kooli territooriumil
2. Koolivormi kasutusele võtmise küsitluse tulemused
3. Ülevaade kooli toitlustamisest
4. Õpilasliinide bussihanke hetkeseis