1. Täna saab 90-aastaseks meie kooli endine direktor Laine Kadajas. Palju õnne!
2. Tänu Piia Palge-Lepikule projekti „Mänguline matemaatika“ hea ettevalmistamise, projektipartnerite võõrustamise ja projektitegevuste korraldamise eest.
3. N, 23. mail kell 15.00-16.00 toimub õpetajatele Mihkel Velströmi loeng õpilaste antisotsiaalsuse normaalsuse teemadel.
4. Koolibussid väljuvad N, 23. mail kell 15.00, välja arvatud Kolga sinine ja Kostivere buss, mis väljuvad tavalisel ajal. Bussi ootavatele õpilastele töötab geograafiaklassis pikapäevarühm, õpetaja on Viivi Vunk.
5. N, 30. mail toimub direktori vastuvõtt edukamatele õpilastele.
6. R, 24. mail toimub matemaatika riigieksam.
7. Seoses riigieksamiga on tunniplaanis võimalikud muudatused.
8. T, 21. mail toimub mälumängu „Kuldne Rihukas“ käesoleva õppeaasta viimane voor. Viies tund – V-VII klassid ja kuues tund – VIII-XII klassid.
9. Kooli hoonekompleksi renoveerimise konkurss on välja kuulutatud.
10. V klasside juhatajad on järgmisel aastal: Va – Hando Vallikivi, Vb – Eve Sarap, Vc – Kai Peterson.
11. IX klasside õpetajad panevad aastahinded T, 28. mail kella 15.00-ks.
12. IX klassi viimase koolipäeva aktus toimub T, 28. mail 5. tunni ajal. Osalevad V-IX klassid.
13. Merja Rummu kabinetis on võimalik tutvuta ajalooteemalise VIII klassi loovtööga.
14. Aastahinded pannakse välja hiljemalt 4. juunil kella 14.00-ks.
15. Kooliraamatukogus on huvilistele lugemiseks NATO-teemaline raamat.