1. Tänu õpetaja Margit Jäetmale õpilase hea ettevalmistamise eest vabariiklikuks inimeseõpetuse olümpiaadiks. Minna Olli (VIII c) saavutas IX-X koha.
2. Tänu õpetajatele Merja Rummule ja Oskar Heldele V-XII klasside õpilastele põneva ja hariva mälumängusarja „Kuldne Rihukas“ läbiviimise eest käesoleval õppeaastal.
3. Tänu kehalise kasvatuse õpetajatele õpilaste hea ettevalmistamise eest TV 10 Olümpiastarti võistlusteks. Meie kool pääses vabariiklikele finaalvõistlustele, mis toimuvad 15.-16. juunil Tartus.
4. 5. juunil toimub V-VIII ja X-XI õpilaste spordipäev.
5. E, 3. juuni Eesti Vabaõhuspordi töötoas kantakse sportlikku riietust.
6. K, 29. mail 8. tunni ajal toimub Niina Esko klassis õpetajate ühiskoosolek.
7. Tunniplaanis on loovtööde, uurimistööde ja eksamitega seoses palju muudatusi – jälgige tunniplaani!
8. T, 4. juunil toimub 2. ja 3. tunni ajal VII klasside tüdrukutele söömishäirete teemaline koolitus.
9. L, 1. juunil algusega kell 19.00 toimub Kuusalu rahvamajas koori Hea Tuju Esmaspäev kontsert – tulge kuulama!
10. R, 31. mail 5. tunni ajal on aulas VIII klassi õpilaste loovtööna nukuteater I klasside õpilastele.
11. E, 10. juunil algusega kell 12.00 toimub KiVa õpetajate koosolek.
12. K, 29. mail viibib Piret Kamber KiVa koolitusel.
13. VII a klass on R, 31. mail ekskursioonil.
14. VIII b ja e klassid on E, 3. juunil ekskursioonil.
15. V a klass on K, 29. mail ekskursioonil.
16. III klassid sõidavad 29. mail peale 2. tundi teatrisse.