1. K, 18. septembril 8. tunni ajal toimub aulas koosolek kooli uuendamise teemadel. Koosoleku viivad läbi firma Kauss Arhitektuur arhitektid, nad tutvustavad konkursi võidutööd ja ootavad ka meie täiendusi ja soove.

2. VIII klasside loovtööde koordinaatoriks on Merja Rumm.
3. Bussiliin J8 jääb sõitma nii, nagu praegu on. (Väljumine kooli juurest 16.05.)
4. X klassi õpilaste valitud kursused on järgmised: madruseõpe, B-kategooria autojuhtimine, toiduvalmistamine, õpilasfirma, ettevalmistus inglise keele riigieksamiks, pallimängud (algab järgmisel õppeaastal koos uue X klassiga).
5. Gümnaasiumiosa kursused lisanduvad tunniplaani käesoleval nädalal, sellest tingituna tuleb tunniplaanis teha muudatusi.
6. Sööjate märkimine sööklas peab olema täpne.
7. Koolimajas ei kanta mütsi ega kapuutsi.
8. Karl Kuuse soovib aidata abivajavat klassi ekskursiooni vms korraldamisel.
9. T, 17. septembril 7. tunni ajal toimub Nordplusi projektiga Norrasse sõitvate gümnaasiumiosa õpilaste koosolek.
10. Õpilasesinduse presidendiks on valitud Kärt Kirsimaa (X klass), asepresidendiks Mariella Soom (IXc klass), õpilaste esindaja kooli hoolekogus on Joosep Mürk (X klass).
11. T, 17. septembril alates k 9.00 on II c ja II d klass õppekäigul.
12. K, 18. septembril alates kell 10.45 on III a ja b klassid ja alates kell 9.00 II a ja b klassid õppekäigul.
13. E, 23. septembril alates kell 12.00 on VI a ja b klassid teatris.
14. Elle Halliksaar viibib T, 17. septembril koolitusel.