Kokkulepped ja põhimõtted COVID-19 viirusesse nakatumise korral

Lugupeetud koolipere
Koroonaviirusesse nakatumise numbrid näitavad hetkel riigis kasvutrende ning sellest tulenevalt oleme kirja pannud kokkulepped ja juhised võimalikuks distantsõppe perioodiks. Kui õpetaja, töötaja, õpilane või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse, siis palume sellest esimesel võimalusel teavitada koolijuhti telefoni teel: Kristi Tarik +372 56 565 887. Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata.
Palun tutvuge allpool distantsõppe juhendiga õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale.

Sulev Oll on kirja pannud imelised luuleread: "Hooli ja hoia, hoia ja hooli, imetle maailma mõlemaid pooli."
Küllap oleksime täna, 6. mail, oma kevadisel koorilaulupäeval, laulnud seda Juhan Trumpi ja Sulev Olli laulu Teile kogu Kuusalu koorilauluperega oma kontserdi lõpulauluna.
Tänases olukorras on märksõnad hoolimine, hoidmine, kaitsmine erilise tähendusega.

Olgu siia lisatud aastatetagune Keilas toimunud Harjumaa laulu- ja tantsupeo salvestus, kus teiste seas esinesid kõik meie koolikooride laululapsed. Ühendkoori juhatab „Hoolimise laulu“ autor Juhan Trump.
Olge hoitud ja kaitstud. Vaata videot "Hoolimise laul"

Niina ja Taavi Esko