27.10.2008 koolituse materjalid

27. oktoobril toimus koolitöötajatele kriisikoolitus.
Lektorid olid:
Jaana Vaasama - Soome Instituudi juhataja
Tiia Lister - MTÜ ELLU
Vaata koolituse materjale: ftype_pdf Õpilasabi ümarlaua põhimõtted