Prindi
Kategooria: Dokumendid

Riiklikud uuringud:

2019. aasta veebruaris-märtsis viis SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi riiklikud üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused. 2018/19 õppeaastal osalesid üldhariduskoolide küsitlustes 4., 8. ja 11. klassi õpilased. Tagasiside.html

Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskus (HIK) viis 2019. aasta jaanuaris-veebruaris läbi Kooliuuringu 2019. Uurimuse sihtrühmaks olid koolis töötavad õpetajad. Kooliuuring 2019 .pdf.

Koolis läbiviidud uuringud 2007-2016

Kuusalu Keskkoolis on alates 2007. aastast läbi viidud rahulolu-uuringuid õpilaste, vanemate ja koolitöötajate hulgas. Toome ära küsitluste tulemused .pdf failidena:
Lastevanemate küsitlus 2007
Õpilaste küsitlus 2008/2009
Töötajate küsitlus 2009
Lastevanemate küsitlus 2009
Töötajate küsitlus 2010
Õpilaste küsitlus 2010/2011
Lastevanemate küsitlus 2011
Töötajate küsitlus 2012
Õpilaste küsitlus 2013
Lastevanemate küsitlus 2014
Õpilaste rahulolu-uuring 2016