Kooli ja spordikeskuse vahetus läheduses on huvilistel võimalik tasuta kasutada kahte murukattega jalgpalli harjutusväljakut ja ühte tänavakorvpalliplatsi.

Jalgpalli harjutusväljak nr. 2