Kuusalu Keskkoolis kasutatakse järgmisi taotlusvorme:

Vastuvõtmistaotlus

Taotlus õpilaspileti saamiseks

Taotlus õppetööst vabastamiseks

Taotlus koolist lahkumiseks

Duplikaadi taotlemise vorm

Ringkäiguleht

Õpilaskodu kohataotlus

Pikapäevarühma taotlus

Isikuandmete töötlemise nõusoleku taotluse vormid:

Isikuandmete töötlemise nõusolek (Alla 18-aastase õpilase vanemale)

Isikuandmete töötlemise nõusolek (18-aastane või vanem õpilane)

Vajadusel saate dokumendi alla laadida, ära täita, allkirjastada ja kooli saata.