Meie koolis toimib õppetugi põhimõttel:

I tasand - Abi õpilase juurde
II tasand - Õpilane abi juurde

Esmalt proovitakse õpilast abistada tema loomulikus keskkonnas- klassiruumis. Kui esimese tasandi abi ei osutu tulemuslikuks liigub õpilane tugimeetmete juurde. Selline süsteem toetub kaasava hariduse põhimõtetele ja kindlustab õpilasele mitmekülgse ja läbimõeldud toe.


visuaal


Sotsiaalpedagoog on erapooletu abiline. Vajadusel vahendab õpilase ja kaasõpilase või aineõpetaja kriitiliseks muutunud suhtlemist, vajadusel kaasab lapsevanemad ja spetsialistid või aitab suhelda politseiga. Sotsiaalpedagoogi pädevuses on kokku kutsuda ümarlaud, mis keskendub konkreetse lapse abistamisele kõigi teemaga seotud inimeste ühistöös.

Astrid Rõuk- koolipsühholoog See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Koolipsühholoogi töö on suunatud sellele, et toetada õpilaste arengut ja koolis edasijõudmist. Koolipsühholoog abistab õpilasi nende suhtlemise, käitumise, õppimise ning emotsionaalsete probleemide puhul. Selgitab koostöös eripedagoogiga välja õpiraskuste põhjuseid kasutades teaduspõhist litsenseeritud hindamisvahendit. Vajaduse korral nõustab koolipsühholoog lastevanemaid, kooli juhtkonda ja õpetajaid. Samuti aitab ta kaasa kooli kui terviku paremale toimimisele.

Piret Kukk- eripedagoog See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Eripedagoogi töö on välja selgitada põhjus, miks konkreetse õpilase jaoks on üks või teine aine raske ning leidma sobiva võtte või meetodi, et õppimine oleks jõukohane. Eripedagoogi töö on äärmiselt vajalik ja vastutusrikas, et aidata hariduslike erivajadustega lastel õppida ja uusi teadmisi omandada. Eripedagoog arendab õpilase tähelepanu- ja keskendumisvõimet, mõtlemisprotsesse, mälu ja kõnet. Oma tööga aitab eripedagoog nii erivajadustega õpilasi nende vanemaid ja õpetajaid.

Jane Peters- õpiabiõpetaja See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Õpiabiõpetaja peamine ülesanne on aidata õpilast ainealaselt, rakendades erimetoodikat, jagades lisaselgitusi, pakkudes lisaharjutusi ning suunates ja julgustades. Õpiabiõpetaja teeb tihedat koostööd teiste tugispetsialistide ja õpetajatega.

Birgit Nurmik- psühholoog See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

HEV koordinaatori ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku abi ja koostöö korraldamine koolis ja kooliväliselt. HEV koordinaator suunab koostööd tugispetsialistide, õpilaste ja õpetajate vahel ning nõustab lapsevanemaid.

Allpool leiate lingi tugispetsialistide aja broneerimise süsteemiga.

Saate kohtumiseks broneerida aja koolipsühholoogide, eripedagoogi ja õppetoe juhi/HEV koordinaatoriga.

Broneeri aeg siin: https://tinyurl.com/broneeritugi