Omaloomingulised tantsud

Tantsude koostamisel arvestada järgmiste tingimustega:
1. Muusika valikul arvestada seost Eestis elava etnilise rühmaga (muusika, laulja, autor). Laul eestikeelne.
2. Tantsu seades kasutada rahvatantsu elemente.
3. Esinemisriietuses too välja etnilist rühma iseloomustav detail, element, aksessuaar.
4. Ootame kogu klassi osavõttu.
5. Tantsud esitatakse ülekoolilisel tantsupäeval 29. märtsil.

Parimad tantsud tulevad esitamisele kooli olümpiamängude avatseremoonial 11. juunil.