Algamas on uus õppeaasta ning ka meie projektitegevused jätkuvad. Lõppenud kooliaastal käivitusid neli uut projekti, nüüd alustame nende teist tegevusaastat.

Pane tähele! Kuna esimesed projektireisid toimuvad juba oktoobrikuus, siis praktilisest reisikorraldusest lähtuvalt avame registreerumise juba nüüd, veel enne esimest koolipäeva.

10.-12. klasside õpilaste esimese Nordplus Junior C.U.L.T.U.R.E projektireisi kandideerimise tähtaeg on juba esmaspäeval, 02. septembril.

8.-10. klasside õpilastele mõeldud Erasmus+ Vaimse tervise projektireisi kandideerimise tähtaeg aga juba kolmapäeval 04. septembril.

Attachments:
Download this file (projektikalender 19-20.pdf)projektikalender 19-20.pdf[ ]2719 kB

 

Algava õppeaasta projektitegevusi tutvustab vastvalminud rahvusvahelise koostöö uudiskiri. Iga projekti kohta leiad sealt sisututvustuse ning kandideerimise info. Uudiskiri asub aadressil https://issuu.com/piia_palge-lepik/docs/projektikalender_19-20.

Eesolev õppeaasta on ka selle poolest eriline, et võõrustame koguni kolmel korral. Seepärast kirjutasime uudiskirjas eraldi õpilaste majutamisest ja peredes elamisest. Julgustame ühendust võtma ja oleme tänulikud neile peredele, kelle oma laps ehk ei osale projektireisidel, kuid kes soovivad võõrustada külalisi.

Uudiskirja lõpus leiad 2019-2020 õppeaasta ülevaatliku projektikalendri.

Head algavat projektiaastat!

Kuusalu Keskkool

2018-2019 õppeaastal viidi Kuusalu Keskkoolis läbi projekt „Eesmärgistamine ja enesehindamine uuenenud õpikäsituse rakendamisel Kuusalu Keskkoolis“, mis on rahastatud ESF programmi meetmest „Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus“ (Projekti number 2014-2020.1.02.18-0616).

logo

Projekti peamiseks eesmärgiks on Kuusalu Keskkooli õpetajate ja koolijuhtide kutseoskuste kasv õpilaste enesejuhtimisoskuste arendamisel. Enesejuhtimisoskused hõlmavad järgmisi tegevusi: õppe eesmärgistamine, enesehindamine, tagasiside andmine ja saamine.
Projekt koosneb enesehindamisoskuste õpetamise hetkeolukorra kaardistamisest I-III kooliastmes, õpetajatele ja koolijuhtidele läbiviidavast koolitusest ning praktilisest õppevisiidist teise haridusasutusesse. Järeltegevusena oleme koondanud ja kogunud enesehindamisoskuste õpetamise praktilise juhendmaterjali I-III kooliastmes. Projekti tulemusena on koolimeeskond omandanud teadmised enesejuhtimisoskuste õpetamises ning oskab neid kasutada.
Õppeaasta jooksul osalesid õpetajad TLÜ koolitusel ”Õpilaste enesejuhtimise toetamine” 22. aprillil 2019 ning külastasid Emili kooli Tallinnas 24. mail 2019.
Enesehindamisoskuste õpetamise alusmaterjalid on klassiõpetajate ja klassijuhatajate poolt läbi arutatud, heaks kiidetud ja kasutusele võetud. Enesehindamisoskuste õpetamine on käivitunud 1.-9. klassides. Õpilased oskavad eesmärgistada, viia läbi enesehindamist ning nii anda kui saada tagasisidet.
Projekti tulemusena parendame tingimusi õpilaste ja õpetajate koosõppimiseks ja arenguks elukestva õppe põhimõtete edendamisel.

 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel toimus 2018-2019 õppeaastal kokku 29 õppeprogrammi. KIK rahastas projekti 6277 euroga. Oleme valinud igal õppeaastal just need õppeprogrammid, mis toetavad kõige paremini õppe- ja kasvatustöö eesmärke. Õppeprogrammid valitakse välja koostöös klassijuhatajatega. Võimaluse piires katsume alati arvestada piirkonna lähedust ning väärtustame koostööd kohalike ettevõtjate-koolitajaga.
Meie selle õppeaasta koostööpartnerid olid Lahemaa Looduskool, MTÜ Loodusring, Lahemaa Keskkonnahariduse selts, Eru lahe rannarahva selts. Lisaks neile viidi õppeprogramme läbi Eesti Pandipakendi Käitluskeskuses, Sagadi Looduskoolis, Tallinna Loomaaias, Eesti Loodusmuuseumis ning Lääne-Viru Jäätmekeskuses Ussimäel. Üks vahva klassi sai looduses hakkamasaamise nippe katsetada koostöös MTÜ Eesti Ellujäämisseltsiga.
Aitäh toreda koostöö eest keskkonnahariduse läbiviimisel!
Meil on hea meel teatada, et ka järgmisel õppeaastal (2019-2020) saavad klassid käia loodushariduslikel õppekäikudel KIK toel. Kuusalu Keskkooli taotlus rahastati täies mahus ja kogusummas 8400 eurot. Jätkame koostööd mitmete seniste koostööpartneritega. Tänu klassijuhatajate aktiivsele osalusele oleme uueks õppeaastaks leidnud klassidele ka uusi põnevaid õppeprogramme loodusega sinasõbraks saamisel.

Pildil Lahemaa Keskkonnahariduse Selts viis kooli õuel läbi Püstkoja programmi "Sööme südame ja mõistusega". Programmist said osa 5.-6. klassid aprillikuus.

 

Erasmus+ koolidevahelise hariduskoostööprojekti "Sõlmime mõistatuse lahti - vaimse tervise alase teadlikkuse tõstmine" raames toimuval esimesel õpilasreisil 28.04.2019 - 04.05.2019 Portugali osaleb 8 õpilast.
Kohtumise teema on "Water - in and out. Our physical Health".
Külastatakse projekti partnerkooli Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho, kooli veebileht www.aemontemor.pt. Majutamine toimub peredes.
Õpilasi saadavad Maria Trei, Piret Kamber ja Piia Palge-Lepik.

Head lapsevanemad!
On hea meel teatada, et liitusime Liikuma Kutsuva Kooli programmiga.
Mis ja miks?
Terviseeksperdid soovitavad, et kõik lapsed ja noored vanuses 5–17 aastat peaksid aktiivselt liikuma iga päev vähemat 60 minutit. See on vajalik eeldus nende tervise, arengu ja ka õppimisvõime jaoks. Tänapäeva istuval ajastul ei tule liikumine aga laste jaoks loomulikult, vaid vajab teadlikku suunamist ja soodustamist, muuhulgas ka koolipäevadel. Liikuma Kutsuv Kool tähendab vahetundide korralduse, ainetundide, aga ka koolitee ja koolimaja läbimõtlemist nii, et lapsed saaksid olla võimalikult aktiivsed. Teadusuuringud näitavad, et paremad võimalused koolis liikuda seostuvad suurema koolirõõmu ja paremate õpitulemustega.

Mida programmiga liitumine tähendab?
Liikuma Kutsuva Kooli programmis osaledes hakkame oma koolis liikumisvõimalusi süsteemsemalt planeerima ning parandama. Oleme juba käivitanud õuevahetunnid, loonud liikumisradasid nii koolimajas sees kui koolihoovil, ent väljakutseid jätkub veel. Selle kevade üks eesmärk on koolitada mängujuhid 6.-8. klasside õpilaste seast, koostada kooli eneseanalüüs (KENA) ja ühiselt järgmise aasta tegevusplaan läbi mõelda. Olete igati oodatud mõtteid jagama ja kaasa lööma! Meie kooli Liikuma Kutsuva Kooli põhitiimi veavad Vello Sats, Piia Palge-Lepik, Maria Trei (õpetajate esindaja), Ilvard Eeriksoo (lapsevanemate esindaja) ning Madelen Monika Soiver (õpilaste esindaja).

Üheks meie selle õppeaasta tegevustest oli aastaringsete õuevahetundide sisseviimine. Nii teadusuuringute kui teiste koolide kogemus näitab, et õuevahetunnid on üks parimaid viise lisada liikumist ka nende õpilaste päevadesse, kes muidu pigem paigal eelistavad olla. Lisaks liigutamisele pakub õuevahetund ka vaba mängu võimalusi ja aitab seetõttu taastada laste fookust ja keskendumisvõimet, samuti aitab õuevahetund pikast ja nõudlikust koolipäevast lihtsalt taastuda.

Lisainfot leiate Liikuma Kutsuva Kooli veebilehelt www.liikumakutsuvkool.ee.