Riiklike eksamite ajad 2021/2022. õppeaastal

Põhikooli lõpueksamid

1. Eesti keel (kirjalik) 30. mai 2022
2. Matemaatika (kirjalik) 6. juuni 2022
3. Valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) 14. juuni 2022
4. Valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) 14.–15. juuni 2022

Gümnaasiumi riigieksamid

1. Eesti keel 25. aprill 2022
2. Inglise keel 3. mai 2022 (suuline osa 4. mai 2022)
3. Matemaatika 20. mai 2022
4. Koolieksam 3. juuni 2022

10. klassi üleminekueksam 3. juuni 2022 kell 8.

VIII klassi loovtööde kaitsmine: K, 25. mai algusega kell 12.

XI klassi uurimistööde kaitsmine: N, 26. mai algusega kell 8.