K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 25.05.2021 nr 2-9/ 23

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra järgi ning õpetaja Margit Jäetma ettepanekul

  1. Avaldada kiitust inimeseõpetuse olümpiaadi piirkonnavoorus saavutatud väga heade tulemuste eest järgmistele õpilastele:

Maarja Katherine Link 8.c      1. koht 

Anete Olkkonen 8.c               1. koht 

Ethel Tõevälja 7.c                  2. koht 

Maria Lee Moorits 6.c            6. koht 

Karmen Rekka 5.c                 7. koht 

Keili Helina Ahokas 5.c        10. koht 

 

     2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

     3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Kristi Tarik

Koolijuht