Kuusalu Keskkooli kodukorra järgi ning õpetaja Ingrit Keerma ettepanekul

  1. Avaldada kiitust Eesti Koolispordi Liidu Dumle piirkondlikul rahvastepalli- turniiril saavutatud III koha eest võistkonnale koosseisus:

Josette Roopa

Sandra Aun

Lisette Laid

Sandra Narusk

Aimee Okk

Kirke Klemmer

Anna Rose Valge

Heidi Kivi

  1. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel.
  1. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Kristi Tarik

Koolijuht