Comeniuse projekt "Kultuuritraditsioonide säilitamine ja arendamine kui võimalik tegur noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks" on Bulgaaria Vratsa linna ja Kuusalu valla regionaalne projekt aastatel 2011-2013.
Koostöö peamine eesmärk on arendada ja vahetada parimaid Euroopa kogemusi algklassiõpilaste sotsiaalse tõrjutuse vältimiseks kahe erineva partnerregiooni, Bulgaaria ja Eesti kultuuritraditsioonide säilitamise ja arengu kaudu.
Projekti sihtrühm on lasterikastest peredest ja toimetulekuraskustega peredest pärit lapsed ja erivajadustega lapsed.
Sihtrühma sotsiaalne kaasamine toimub koolis ja noortekeskuses rahvalike tähtpäevade tähistamise, rahvatantsu- ja laulu ning käsitööringide tegevuse kaudu. Väga oluline on, et sihtrühma kuuluvad lapsed saavad kõigis tegevustes osaledes eduelamuse ja selle kaudu paraneb nende eneseteadlikkus, seega toimub nende sotsiaalne kaasamine. Riskirühma kuuluvate laste vanemate ja vanavanemate kaasamine erinevatel üritustel on väga tähtis, et ennetada laste sotsiaalset tõrjutust.
Projekti kajastab mõlema partnerregiooni ühine ajaveeb aadressil http://llp-traditions.blogspot.com/
2011/2012 õppeaastal toimunud tegevustest Kuusalu koolis on ülevaade siin: raamat-2012
Lähemalt saab projektist lugeda Kuusalu valla kodulehel: www.kuusalu.ee
31. oktoobril toimub Kuusalu Keskkoolis konverents koos Bulgaaria projektipartneritega "Sotsiaalse tõrjutuse ennetamine kultuuritraditsioonide kaudu".