K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 21.09.2022 nr 2-9/ 1

Kiitus

Kuusalu Keskkooli kodukorra järgi ning õpetaja Terje satsi ettepanekul

  1. Avaldada kiitust Richard Kivirannale (4c) Väikeste kodu-uurijate konkursil „Terves kehas terve vaim“ saavutatud üldvõidu ja ajakirja Hea Laps määratud preemia eest.
  2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu ja avalikustada kooli kodulehel
  1. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Kristi Tarik

Koolijuht