Teisipäeval, 23. veebruaril tähistati meie koolis Eesti Vabariigi aastapäeva. Teise ja kolmanda tunni ajal toimusid aulas aktused. Mõlema aktuse alguses lauldi ühiselt Eesti Vabariigi hümni. Direktor Vello Sats rääkis oma pidupäevakõnes Eesti lipust, selle värvide tähendusest meie rahvale ja oma mõtetest seoses lipuga. Aktusi ilmestasid koorid, alustades mudilaskoori lauldud lõbusast „Eesti kaardist“ lõpetades noortekoori ilmekate isamaaliste lauludega. Võimsalt kõlas ühendkoori esitatud „Ärkamisaeg“. Järgnes ajalooõpetaja Malle Paljaku ülevaade Eesti Vabariigi loomise ajast. Edasi esitas kooli näitering Betti Alveri ja Oskar Lutsu ainetel koostatud luuleteatrietenduse, mis kajastas humoorikalt tänapäeva Eesti poliitikuid ja poliitikat. Aktused lõpetas ühiselt lauldud „Eesti lipp“. 
Pilte etendusest saab vaadata siit.