Ootame Teid kolmapäeval, 3. novembril 2010 lastevanemate üldkoosolekule, mis toimub kooli aulas algusega kell 18.00.
Päevakord:
1. Noortega enim seotud probleemid ja seadusandlus – noorsoopolitseinik Maige Ojavee
2. Uus põhikooli- ja gümnaasiumiseadus – Vello Sats
3. Uus õppekava – Aili Kontus
4. Kooli hoolekogu tööst 2009/10. õppeaastal – Reelika Paul

Kooli juhtkond