T, 10. veebruaril 3. vahetunnil toimub aulas ettevõtluspäeva tutvustus VIII-XII klasside õpilastele.
Ürituse „Tagasi kooli“ raames annavad 16. – 20. veebruaril tunde Margus Soom (IX klass), Jaanus Orusalu (X klass) ja Piret Kamber (XI klass).
VI klasside projekti KEAT raames toimuvad politsei loengud K, 18. veebruaril lugemissaalis järgmiselt:
3. ja 4. tund: VI a klass
5. ja 6. tund: VI b klass
Meie kool on PISA 2015 valimis, test viiakse läbi ajavahemikus 13. aprill kuni 8. mai.
R, 13. veebruaril toimub Sõbrapäeva tähistamine – „Kõige-kõige-kõige...“ võistlus.
Margit Vunk viibib K, 11. veebruaril koolitusel.
K, 11. veebruaril toimub Randvere koolis Innove projekti „Huvitav kool“ raames koolituspäev teemal „Üldõpetus ja ainetevahelised seosed“. Osalevad Pille Mänd, Katrin Rüütsalu, Liivi Vain, Terje Sats ja Aili Kontus.
Aili Kontus viibib N, 12. veebruaril koolitusel.