1. Tänu kooli tervisenõukogu liikmetele hoolivuse kasvatamisele suunatud ja õuesõppega seotud huvitavate ja vajalike Tervisekuu ürituste eest. Suur tänu pühendunud töö eest Tervisenõukogu esimehele õpetaja Margit Jäetmale ja õuesõppe eestvedajale õpetaja Eve Sarapile.
2. Margit Krönströmi positiivne tagasiside Erasmus+ õpirändest Islandile.
3. E-R, 16.-20. mail võtab meie kool vastu Erasmus+ Kaasava hariduse projekti raames 41 õpilast ja 9 saatjat Slovakkiast, Türgist, Itaaliast ja Rumeeniast ning koolitajad.
4. Seoses projekti raames toimuva kontserdiga, mis algab kell 10.00, on lauljad ja tantsijad alates kell 9.00 hõivatud ettevalmistustega.
5. XI klassi uurimistööde retsensentide koosolek toimub K, 11. mail kolmandal vahetunnil arvutiklassis.
6. KIK rahastab järgmisel õppeaastal kaheksat õppekäiku I-III kooliastmes.
7. K, 11. mail on koolis Rajaleidja spetsialistid.
8. N, 12. mail toimub mälumängu „Kuldne Rihukas“ käesoleva õppeaasta viimane voor.
4. tund – V-VIII klassid
5. tund – IX-XII klassid
9. Direktori vastuvõtt parimatele õpilastele toimub K, 25. mail kell 18.00.
10. K, 11. mail viibivad koolis külalised Kuusalu lasteaiast „Jussike“.
11. K, 11. mail 5. tunni ajal toimub aulas I-IV klasside õpilaste mälumäng „Kuldne Kakupoeg“.
12. R, 13. mail on I c ja d klassid õppekäigul Tallinnas.
13. T, 17. mail on I a ja b klassid õppekäigul Tallinnas.
14. R, 13. mail on VII a ja b klassid ekskursioonil Riias.
15. E-R, 16.-20- mail viibivad Vello Sats, Kai Peterson ja Terje Sats seoses Erasmus+ Väärtuste projektiga Norras. Vello Satsi asendab Aili Kontus.
16. N, 12. mail viibib Piret Kamber koolitusel.