1. Teise trimestri lõpetamisest:
- Trimestrihinded pannakse välja R, 6. märtsil kella 15.00-ks.
- Õppenõukogu koosolek toimub K, 11. märtsil algusega kell 14.10.
- K, 11. märtsil toimub kuus ainetundi.
- N, 12. märtsil toimuvad trimestri lõpu kogunemised õpilastele aulas järgmiselt:
2. tund – I-IV klassid
3. tund – V-VII klassid
4. tund – VIII-XII klassid

2. K, 11. märtsil väljuvad koolibussid kell 14.00 (välja arvatud Kostivere ja Kolga sinine buss ning Kuusalu-Pudisoo buss 15.50). Õpilastele, kelle koolibussid väljuvad hiljem, töötab geograafiaklassis pikapäevarühm ja neile toimub toitlustamine tavapärasel ajal
3. K, 4. märtsil algusega kell 15.00 toimub aulas õpetajate ühiskoosolek, teemaks „Kooli aastapäev 2020“.
4. XII klassi koolieksamiks on valitud järgmisi õppeaineid: bioloogia, füüsika, geograafia, keemia, psühholoogia, filosoofia.
5. Alates tänasest on kolmas söögivahetund viie minuti võrra lühem.
6. Tegeleme ropendamise teemaga! Kui kuuleme õpilast ropendamas, vestleme temaga, vajadusel selgitame sõnade tähendust. Paneme ropendanud õpilase vanemale teate eKooli.
7. E, 9. märtsil algusega kell 12.00 toimub V-IX klasside õpilastele teatrietendus "Mina olen eriline", pilet 3 eurot.
8. K, 18. märtsil külastab meid Eesti Kontsert kavaga „Tuntud ja tundmatu Georg Ots“. Etendus (algus kell 12.00) on mõeldud gümnaasiumiosa õpilastele.
9. XII klassi eesti keele riigieksami proovieksam toimub 10. märtsil.
10. Piia Palge-Lepik ei viibi 2.-3. märtsil koolis.