Koduõppe üheksas päev – juhtkonna nõupidamise kokkuvõte
• Klassijuhatajatel palume rääkida õpilastega klassijuhatajatunnis koroonaviiruse teemadel. Arutage, mida saab iga õpilane ise teha, et viirus ei leviks ja meil kõigil oleks võimalik kiiremini tagasi pääseda oma tavapärase elukorralduse juurde.
• Kavandame ainesektsioonide juhtide koosolekut. Aili Kontus võtab selleks ainesektsioonide juhtidega ühendust.
• Kolmapäeval, 1. aprillil kell 15.00 toimub tööplaanijärgne õpetajate ühiskoosolek. Räägime eesmärgistamise teemal ja arutame, kuidas planeerida oma tööd käesoleva õppeaasta alles jäänud osaks võimalikult efektiivselt.
• Alates järgmisest nädalast hinnatakse õpilaste töid ka numbriliste hinnetega. Jätkuvalt võib kasutada hindamissüsteemi "arvestatud/mittearvestatud".
• Individuaalse õppekava õpilaste puhul palume kasutada ainult hindamissüsteemi "arvestatud/mittearvestatud". Numbriliste hinnetena võib nendele õpilastele anda motiveerivaid hindeid.
• Püüame taastada tantsuvahetunnid ja kendama-projekti. Saima Kallionsivu koostab ülekutse kooli kodulehele ja kooli Facebook´i lehele.
• Tuletame õpilastele meelde, et õpilased kasutavad eKooli ikka õpilase enda, mitte lapsevanema konto alt. Nii tagame probleemideta Opiqu keskkonna ja eKooli võimaluste kasutamise.