Digiõppepäev Kuusalu valla koolides, seega ka meie koolis, on seotud sellega, et lõpetame oma kooliaasta 5. juunil ehk kaks päeva varem kui HTM-i poolt ette nähtud.
Esimene päev oli ette tehtud pühapäeval, 1. septembril ja teine tuleb tööplaani järgi teha laupäeval, 2. mail. Päeva käsitlemine digiõppepäevana oli kirjeldatud Kuusalu Vallavalitsuse korralduses 06. detsember 2019 nr 804, mille tegemisel toetuti ka PGS-i nõuetele.
Digiõppepäeva ülesande sooritamiseks on aega kaks nädalat, seega valib õpilane ise sobiva aja alates 2. maist 17. maini. Õpilased veedavad digipäeva väljas liikudes, kasutades nutivahendit.
Ülesande teostamisel on teretulnud ka pereliikmete või sõbra kaasamine, arvestades eriolukorras kehtivat 2+2 reeglit.
Õpilased saavad valida endale sobiva tegevuse kolme variandi seast:
1. Avastusrada omal valikul
2. GPS kunst
3. Actionboundi rada "Kuusalu digiseiklus"
Õpilased saadavad klassijuhatajale tagasiside digipäeva tegevustest hiljemalt 18. maiks.
Juhtkond