IX klassid:
Distantsõpe toimub kuni T, 26. maini.
III trimestri ja aastahinded pannakse välja T, 26. mail kella 15-ks. Pärast seda algab täiendav õppetöö.
III trimestri hinded võivad olla kas numbrilised või „arvestatud/mittearvestatud“.
Aastahinded peavad reeglina olema numbrilised.
Põhikooli lõpueksameid sel õppeaastal ei toimu.
Lõpuaktus toimub T, 16. juunil, aktuse vorm selgub hiljem.
N, 18. juunil algusega kell 10.00 toimuvad katsed gümnaasiumisse astumiseks. (Põhikooli lõpetanu, kelle lõputunnistuse hinnete keskmine on vähemalt 4,0 ja käitumine vähemalt „hea“, vabastatakse sisseastumistestist.)

 

XII klass:
Kursuse- ja kooliastmehinded pannakse välja 14. aprillil.
Viimase kursuse hinne võib olla numbriline või „arvestatud/mittearvestatud“, kooliastmehinded peavad olema numbrilised.
Käesoleval õppeaastal toimub kaks riigieksamit:
Eesti keel: 29. mai
Matemaatika: 5. juuni
Eksamitulemused selguvad hiljemalt 30. juuniks.

Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus, st riigieksamite sooritamine on vabatahtlik. Riigieksamid tuleb teha juhul, kui õpilasel on plaanis edasi õppida erialal, kus kõrgkool nõuab sisseastumisel riigieksamite tulemusi.

1) Kui õpilane ei soovi 2020. a ühte või mitut riigieksamit sooritada, siis on tal võimalik saata oma riigieksami tühistamise soov aadressile: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. hiljemalt
11. maiks 2020. E-kirjas palume õpilasel märkida oma täisnimi, isikukood ja eksamiaine(d), millest ta soovib loobuda. 

2) Kui õpilane soovib riigieksamit sooritada, siis pole vaja midagi teha, sest tema andmed on juba Eksamite Infosüsteemis olemas. SA Innove edastab õpilasele eksami toimumise aja ja koha e-posti teel hiljemalt 7 päeva enne eksami toimumist.

Koolieksamit käesoleval õppeaastal ei toimu.
XII klassi õpilastele toimuvad kuni riigieksamite alguseni eksamikonsultatsioonid. Alates 18. maist toimuvad konsultatsioonid võimalusel koolimajas. Eksamiainete õpetajad lepivad õpilastega konsultatsioonide toimumise ajad kokku.
Lõpuaktus toimub E, 22. juunil, aktuse vorm selgub hiljem.

VIII klasside loovtööde kaitsmine
Õpilased kaitsevad oma loovtöid K, 27. mail või sügisel.
27. mail kaitstavate tööde osas lepivad klassijuhatajad õpilastega kokku, kuidas töö välja prinditakse. Töö printimiseks on ajavahemik 18.- 22. mai. Kaaned prinditud tööde jaoks saab klassijuhataja majandusjuhataja kabinetist.
Loovtööde juhendajad saadavad juhendaja arvamuse lehe (loovtööde koostamise juhendi lisas) ka klassijuhatajale, kes paneb selle õpilase loovtöö juurde kaante vahele.
Kõik kaitsmisega seonduv (komisjonid jms) selgub siis, kui teame, millised õpilased soovivad oma tööd kaitsta nüüd, kevadel.
Nii, nagu oleme rääkinud ka IX klasside juhatajatega, ootame kevadisele kaitsmisele ka IX klasside õpilasi, kellel on töö seni kaitsmata.

Üleminekuklassid
Distantsõpe toimub kuni õppeperioodi lõpuni.
III trimestri ja aastahinded pannakse välja R, 29. mail kella 14-ks. Pärast seda algab täiendav õppetöö.
III trimestri hinded võivad olla kas numbrilised või „arvestatud/mittearvestatud“.
Aastahinded peavad reeglina olema numbrilised.
Alates 18. maist toimub õppetöö koolimajas õpilastele, keda õpetajad peavad vajalikuks kooli kutsuda. Siiski võib ka mahajääjatele anda ülesandeid distantsõppe korras, otsustajaks on õpetaja.

XI klassi uurimistööde kaitsmine
Õpilased kaitsevad uurimistöid/ praktilisi töid N, 28. mail või sügisel. Kaitsmine toimub traditsiooniliselt koolimajas.
28. mail kaitstavate tööde osas lepivad õpilased V. Abeliga kokku, kuidas töö välja prinditakse. Töö printimiseks koolimajas on ajavahemik 18.- 19. mai. Kaaned prinditud tööde jaoks on kooli poolt. Uurimistööde juhendajad saadavad juhendaja hinnangu hiljemalt 18. mail (uurimistööde koostamise juhendi lisa 5 Lubatud kaitsmisele) õpilasele ja V. Abelile, kes prindib lehe välja ja paneb selle õpilase töö juurde kaante vahele.
Tööde retsenseerimine toimub ajavahemikus 18.- 22. mai. Retsensendid on Pille Pürg ja Ene Lõoke. Kõik kaitsmisega seonduv (komisjonid jms) selgub siis, kui teame, millised õpilased soovivad oma tööd kaitsta sellel kevadel.