Kuusalu Keskkoolis algab õpikute laenutamine
alates 24. augustist kell 8.30 - 12.30.
Algklassid (2. - 4. klass) saavad õpikud kätte raamatukogust,
5. - 12. klassid saavad õpikud kätte õpikutekogust.
25. augustil on ÕPIKUTEKOGU SULETUD!

NB! VÕLGLASED ei saa enne uusi õpikuid, kui eelmised on ära toodud.
Infot võlgnevuse kohta saab tel. 60 24 377.