Õppenõukogu koosolek toimub neljapäeval, 27. augustil algusega kell 9.00 aulas.
Päevakord:
1. Uus koolijuht - Kristi Tarik
2. Õppenõukogu otsuste täitmisest
3. Kokkuvõtted täiendavast õppetööst, klassikursuse kordajad
4. 2019/20. õa. õppe- ja kasvatustegevuse analüüs
5. Hinnangu andmine 2019/20 õa. tulemustele
6. Põhieesmärgid 2020/21. õa.
7. Muud küsimused