Terviseameti ja teadlaste hetkeprognoosid näitavad, et õppeaastat on võimalik alustada tavapäraselt, kuid olukord võib nakkusohu kasvades kiirelt muutuda.

1. Kooli võivad tulla terved õpilased ja terved koolitöötajad. Hingamisteede haiguste sümptomite korral nagu köha, palavik, kraapimistunne kurgus, üldine nõrkus- ja väsimustunne, peab jääma koju ning koolitöös osalemine toimub distantsilt.
2. Lastevanemate ja võõraste sisenemine kooli hoonesse ei ole soovitatav, välja arvatud kokkuleppel.
3. Riskigruppidesse kuuluvatel õpilastel ja õpetajatel on soovitatav kasutada kaitsemaski.
4. Käte desinfitseerimise vahendid ja kaitsemaskid on olemas peasissekäigu juures ja õpilaste garderoobides.
5. Lapsevanem teavitab koheselt klassijuhatajat lapse haigestumisest koroonaviirusesse. Klassijuhataja teavitab koolijuhti.
6. Õpilane või koolitöötaja, kes on olnud lähikontaktis COVID-19 haigestunuga, peab olema kaks nädalat eneseisolatsioonis.
7. Peame kõik hoolikalt kinni hügieenireeglitest - koolis olles peseme tihti käsi.
8. Kooliruume tuleb regulaarselt tuulutada ja märgpuhastada.
9. Üritusi on soovitatav korraldada hajutatult ja väiksemates rühmades.
10. Rahvusvahelisi üritusi koolis ei toimu. Välisreise ei korraldata.
11. Õpilane peab koolis tekkinud haigustunnuste korral pöörduma õpetaja või kooliõe poole. Õpilase haigestumisest informeeritakse tema vanemaid.
12. Kui klassis on tuvastatud haigestumine koroonaviirusesse, jääb klass kaheks nädalaks distantsõppele.
13. Tulles välisreisilt riigist, kus nakkuskordaja on 16 või enam, tuleb õpilasel ja koolitöötajal jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni.
14. Kui viirusoht kasvab, suuname kolmanda ja neljanda kooliastme õpilased distantsõppele.