Kooliaasta on kestnud juba kuu aega ning peagi on käes esimene vaheaeg (19.–25. oktoober 2020). Soovime väga, et ka pärast vaheaega saaksime jätkata õppetööd kooliruumides, kuid selle jaoks peame kõik olema ettevaatlikud. Eelistage puhkust Eestis ja võimalusel vältige reisimist välismaale. Puhkuseplaane tehes tuleb arvestada, et saabudes välisriigist, kus nakatumiskordaja on suurem kui 16, tuleb jääda 14-päevaks eneseisolatsiooni. Olukord võib väga kiiresti muutuda ning väikese riskitasemega riigid võivad loetud päevade jooksul muutuda suure riskitasemega riikideks. Õppetöös edasijõudmise eest puhkuse ja sellele järgneva isolatsiooniperioodi ajal vastutab lapsevanem.

Meeldetuletus soovitustega, kuidas käituda koolis koroonaviiruse tingimustes

 

1. Kooli võivad tulla terved õpilased ja terved koolitöötajad. Hingamisteede haiguste sümptomite korral nagu köha, nohu, palavik, kraapimistunne kurgus, üldine nõrkus- ja väsimustunne, peab jääma koju ning koolitöös osalemine toimub distantsilt.
2. Lastevanemate ja võõraste sisenemine kooli hoonesse on lubatud vaid eelneval kokkuleppel.
3. Käte desinfitseerimise vahendid ja kaitsemaskid on olemas peasissekäigu juures ja õpilaste garderoobides.
4. Lapsevanem teavitab koheselt klassijuhatajat lapse haigestumisest koroonaviirusesse. Klassijuhataja teavitab koolijuhti.
5. Õpilane või koolitöötaja, kes on olnud lähikontaktis COVID-19 haigestunuga, peab olema kaks nädalat eneseisolatsioonis.
6. Peame kõik hoolikalt kinni hügieenireeglitest - koolis olles peseme tihti käsi.
7. Kooliruume tuleb regulaarselt tuulutada ja märgpuhastada.
8. Rahvusvahelisi üritusi koolis ei toimu. Välisreise ei korraldata.
9. Õpilane peab koolis tekkinud haigustunnuste korral pöörduma õpetaja või kooliõe poole. Õpilase haigestumisest informeeritakse tema vanemaid.
10. Kui klassis on tuvastatud haigestumine koroonaviirusesse, jääb klass kaheks nädalaks distantsõppele.
11. Tulles välisreisilt riigist, kus nakkuskordaja on 16 või enam, tuleb õpilasel ja koolitöötajal jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni.
12. Kui viirusoht kasvab, suuname kolmanda ja neljanda kooliastme õpilased distantsõppele.