Vabariigi Valitsus koos Terviseameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga on kodulehel avalikustanud info, et Harjumaa ja Ida-Virumaa koolide gümnaasiumiastmed tuleb viia distantsõppele ning esialgu jääb distantsõppe lõpukuupäevaks 10. jaanuar. Tulenevalt sellest, et meie kool on Terviseameti soovitusel suunatud distantsõppele kuni 02.12 (k.a), siis ilmselt on 03.12 kooli tagasi oodatud põhikooli õpilased ning gümnaasiumi aste jätkab distantsõppel. Ametlikult see teave veel kooli ei ole saadetud. Anname esimesel võimalusel lisainfot.

Täpsem info: https://www.hm.ee/et/uudised/harjumaa-ja-ida-virumaa-koolide-gumnaasiumiastmed-peavad-jaama-distantsoppele

Hetkeseis kooliperes seoses koroonaviirusega on sarnane eelmise nädala lõpule. Mitme klassi lapsed ning rohkem kui 30 kooli töötajat on suunatud eneseisolatsiooni. Positiivse koroonatesti tulemuse on saanud kolm kooli töötajat ning lisaks mitu õpilast. Praegu tundub, et kõik COVID-19 positiivse tulemuse saanud juhtumid on seotud nakatumistega väljaspool kooli. Üritame iga teadaoleva nakatunu lähikontaktsed välja selgitada ning edastame info Terviseametile. Terviseamet võtab lähikontaktsetega ühendust. Palume kõigil jälgida hoolikalt enda ja oma lähedaste tervist ning vähimagi haigusnähu korral võtke ühendust oma perearstiga edasiste juhiste saamiseks.

Püsime terved