Märtsikuu oli õpetajatel sammude lugemise kuu.
Iga päev panime oma sammud tabelisse kirja ja nii selgus lõplik tulemus. Individuaalses arvestuses võitis ülekaalukalt TAAVI, kes astus koguni 1,6 miljonit sammu! 

Üle miljoni sammu tegid Ilvard ja Oskar.
Õpetajad jagunesid 7-8-liikmelistesse võistkondadesse ja nii pidasime ka võistkondade vahelist arvestust.
Kui pika maa me selle ajaga maha kõndisime? Kui kaks sammu on keskmiselt üks meeter, siis:

kõik kokku kõndisime 9919,3 km ehk Kuusalust Mexico Citysse!