Sel nädalal toimuvad lastevanemate koosolekud veebis järgmistel aegadel:

19.05 kell 18.00 1. - 4. klassi lastevanematele
20.05 kell 18.00 5. - 12. klassi lastevanematele

Täpsem info ja koosoleku lingid on edastatud vanematele eKooli kaudu.

Päevakord:
- Ülevaade kooli tegevustest käesoleval kooliaastal
- Ehitustegevus koolis
- Õppetöö korraldus 2021/2022 õppeaastal
- Kuusalu Keskkooli arengukava 2021-2026
- Hoolekogu valimise põhimõtted
- eÕpilaspilet
- Muud tegevused

Koosoleku materjal: Lastevanemate koosolek 19.-20.05.2021