Rõõm on taas teatada suurepärastest olümpiaaditulemustest!

Maakondlikul inimeseõpetuse olümpiaadil saavutasid Maarja Katherine Link ja Anete Olkkonen (VIII c klass) I koha, Ethel Tõevälja (VII c klass) II koha, Maria Lee Moorits (VI c klass) VI koha, Karmen Rekka (V c klass) VII koha ja Keili Helina Ahokas (V c klass) X koha.
Õnnitleme kõiki ja täname õpetaja Margit Jäetmad õpilaste hea ettevalmistamise eest.

inimeseõpetus2021