Meie kooli uus arengukava on kinnitatud. Vaata faili: arengukava 2021-2026.

Koostöös kooliperega oleme sõnastanud uued võtme-eesmärgid, mille suunas soovime liikuda. Eriliselt oleme fookusesse tõstnud koostöö ja seda nii õppimises kui juhtimises. Väärtustame turvalist koolikeskkonda ja ning jätkame pingutusi kooli arengu suunas.

Meie koolil on uus moto:

Tarkus on kallim kui kuld.

VISIOON

Kuusalu Keskkool on õpilase arenemiseks sobivaim kool.

MISSIOON

Võimaldame igale õpilasele hea hariduse turvalises keskkonnas.

VÄÄRTUSED

A³ - armastus, austus, areng.