Riiklikud uuringud

2021. aasta veebruar-märts viis Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi riiklikud üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlused.

Vaata tulemusi küsitluse veebipõhises tagasisidekeskkonnas:  https://infotahvel.edu.ee/rahulolu/haridusasutus/?code=625TIERRPH

Alates 2016. aastast kuulub gümnaasiumite tegevusnäitajate nimekirja gümnaasiumi panus õpilaste edasijõudmisesse. Näitaja iseloomustab õppetöö tõhusust ning seda hinnatakse matemaatikas, eesti keeles ja eesti keeles teise keelena. Gümnaasiumi panuse all mõistetakse seda osa õpilaste teadmistest ja oskustest, mis on lisandunud õppetöö kvaliteedi mõjul. Täpsema info panuse arvutamise ja tõlgendamise kohta leiate raportist:

Gümnaasiumi panus 2021 raport

Gümnaasiumi panus 2020 raport

SA Innove tagasiside gümnaasiumi panuse kohta: 2019.

2019. aasta veebruaris-märtsis viis SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi riiklikud üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused. 2018/19 õppeaastal osalesid üldhariduskoolide küsitlustes 4., 8. ja 11. klassi õpilased. Tagasiside.html

Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskus (HIK) viis 2019. aasta jaanuaris-veebruaris läbi Kooliuuringu 2019. Uurimuse sihtrühmaks olid koolis töötavad õpetajad. Kooliuuring 2019 .pdf.