K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 2.05.2023 nr 2-9/ 41

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra järgi ning õpetaja Margit Jäetma ettepanekul

  1. Avaldada kiitust piirkondlikul inimeseõpetuse olümpiaadil saavutatud väga heade tulemuste eest järgmistele õpilastele:

Adele Gahler (7c)      I koht

Kirke Klemmer (6a)   II koht

Reti Roos (8b)          IV koht

Laureen marie Sikk    X koht

  1. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu ja avalikustada kooli       kodulehel
  2. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Kristi Tarik

Koolijuht