K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 4.05.2023 nr 2-9/ 42

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra järgi ning õpetaja Ingrit Keerma ettepanekul

  1. Avaldada kiitust Harjumaa koolidevahelisel võistlusel „Osavaim korvpallur“ saavutatud II koha eest võistkondadele koosseisus:

Tüdrukute võistkond

Gerda Karolin Kriis, Siret Narusk, Lenna Loore Eeriksoo, Elis Utter, Mathilda Seinoja ja  Madleen Loviise Sikk.

Poiste võistkond

Romet Soom, Günter Soom, Joosep Vahtras, Uku Arik, Villem August Vatunen ja Aaron Eeriksoo.

  1. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu ja avalikustada kooli       kodulehel
  2. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Kristi Tarik

Koolijuht