K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 12.03.2024 nr 2-9/ 16

Kiitus

Avaldan kiitust Taavi Tomsonile Harjumaa emakeele olümpiaadil 12. klasside arvestuses saavutatud 2. koha eest.

Kristi Tarik

Koolijuht