Analüüsisime tänast päeva ja saadame koos meie kõikide heade soovidega alljärgnevalt mõned mõtted:

• Õpetajate küsitluse saadame välja järgmise nädala alguses. Õpetajad, kellelt juhtkond on tagasisidet saanud, on öelnud, et koduõppega suuri probleeme ei ole ja õpilased on ülesanded esitanud.
• Kui õpilased on esitanud häid/väga häid töid, siis õpetajad tunnustavad õpilasi. Motiveerimiseks ja kiitmiseks võib kasutada ka numbrilist hindamist. (Ka meie kolmanda päeva tagasiside ütleb: Õpetaja võib panna õpilasele motiveerivaid hindeid.)
• Väga hästi toimib õppeplatvorm Opiq - kui mõnes klassis seda ühes õppeaines juba kasutatakse, oleks soovitatav ka teised õppeained Opiquga siduda. Juhendid Opiqu kasutamiseks on siin: https://www.opiq.ee/Catalog
• Õpilastega suhtlemisel arvestame elektroonilistes kanalites kehtivate vanusepiirangutega (nt Facebooki piirang 13 aastat) ja sellest lähtudes valime sobivad suhtluskeskkonnad.
• Huvijuht tunneb rõõmu, et temani jõuavad pildid ja kirjutised selle kohta, millega kodus tegeletakse ja kuidas uudses olukorras hakkama saadakse. Aitäh kõigile, kes seda teinud on ja kes veel pole - kindlasti tehke!
• Algklasside ainesektsioon on teinud tublilt endiselt koosolekuid ja jätkanud suhtlemist ning kindlasti ei ole nad ainsad. Ainesektsioonid, kui võimalik, korraldage samuti kohtumisi.
• Järgmisel nädalal on koolimaja suletud, kuid vajadusel pääseb koolimajja, kui võtta ühendust majandusjuhatajaga.
• Kui on veel õpilasi, kes sooviks laenata koolist arvutit, siis tuleb lapsevanemal võtta ühendust Viive Abeliga, kes lepib kokku aja, mil arvuti koolist kätte saab.