Kui nädal tagasi otsustati, et alates esmaspäevast, 16. märtsist lähevad kõik Eesti koolid üle distantsõppele, ei kujutanud veel keegi ette, kuidas kõik toimima hakkab. Väga palju oli ka meie koolis küsimusi ja keeruline neile kõikidele vastuseid leida, sest olukord oli kõikidele ühtviisi uus ja tundmatu. Panime paika esialgsed reeglid, kuidas koolitöö peaks hakkama toimuma.

Ja siis jõudis kätte esmaspäeva hommik, kus üheks esimeseks ehmatuseks kogu Eestis oli tõsiasi, et eKool seoses suure ülekoormusega ei töötanud. Jahmatust oli igal pool, nii õpilaste, õpetajate kui lapsevanemate seas. Uskusime siiski, et eKool suudab suure koormusega hakkama saada, ja nii õnneks oligi. Sellest hetkest toimis kõik jälle palju paremini. Muidugi oli ka edaspidi küsimusi ja kõhklusi – kas tundus õpilastele tööd liiga palju olevat, või ei saadud hakkama erinevate internetikeskkondadega või veel midagi, aga mida aeg edasi, seda rohkem kõik selgus.

Õpetajad ja õpilased suhtuvad tekkinud olukorda kui võimalusse otsida, katsetada, õppida ja arendada loovust. Nüüd on võimalus õpikeskkondi jagada ja koos uut ning põnevat avastada.
On väga hea meel eKoolis õpetajate tagasisidet lugeda, kus räägitakse, et õpilased on tublid ja saavad hakkama – aitäh teile, olete tublid distants-õpilased! Tunneme rõõmu ja uhkust oma õpetajate üle – nad kõik töötavad palju ja püüavad parimat!

Tekkivad murekohad on suhtluse ja kogemuste jagamisega ületatavad. Lisaks aineteadmistele on nüüd oluline õpetada lastele oskust oma aega planeerida, juhendeid lugeda, mõista ja aru saada.
Samuti on meil väga hea meel teie abi ja toetuse üle, head lapsevanemad! Me teame, kui keerulises rollis olete – paljud teist aitavad lapsi igapäevase töö kõrvalt, kas siis pärast tööpäeva lõppu töölt koju tulles või päeva jooksul oma tööd „kodukontorist“ tehes. Suur tänu teile!

Koduõpe ei tähenda ainult tundide kaupa arvuti taga töötamist. Endiselt tuleb hinnata nii raamatute, looduse kui perekondliku suhtluse tähtsust, milleks nüüd on avanenud uue võimalused.
Ja nüüd jõuab kätte nädalavahetus. Rõõmustame kõik koos selle üle, et meil on õnnelikult selja taga täiesti uut moodi koolinädal, mille jooksul oleme kõik palju õppinud. Puhkame kõik, nii nagu see praegustes oludes võimalik on ja kogume jõudu järgmiseks koolinädalaks.

Juhtkond