1. Lapsevanem esitab taotluse lapse pikapäevarühma võtmiseks hiljemalt 8. septembriks.
2. Klassijuhataja vastab taotlusele eKooli kaudu hiljemalt 12. septembriks.
3. Pikapäevarühma võetakse I – VIII klassi õpilasi.
4. Kõikidele I-IV klassi õpilastele võimaldatakse pikapäevarühmas viibimine kuni koolipäeva lõpuni.
5. V – VIII klasside pikapäevarühm on õpilastele, kes kasutavad kojusõiduks busse.