Täiendkoolituse kord kirjeldab üldisemaid põhimõtteid, kuidas koolitussüsteem toimib ja võimaldab juhtkonnal langetada otstarbekaid otsuseid.
Täiendkoolituse korra eesmärgiks on aidata kaasa kooli personali igakülgsele arengule oma teadmiste ja oskuste pideva täiendamise kaudu ning toetada töötajate kutse-, eri- ja ametialast pädevust.

Kuusalu Keskkooli töötajate täiendkoolituse kord