2015/2016. õppeaastal liitus Kuusalu Keskkool projektiga "Kiusamisvaba kool" ehk KiVa.

KiVa on teaduspõhine kiusamisvastane programm, mis on loodud Turu Ülikoolis Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi toetusel.
KiVa tõhusus on tõestatud suuremahulise juhuvalimit ja kontrollgruppi sisaldanud uuringuga. Soomes on KiVa nõutud programm:
90% kõikidest üldhariduskoolidest on registreerunud KiVa programmi rakendavateks koolideks.

2015/2016. õppeaastal kasutab KiVa programmi juba üle 30 kooli - neist näiteks 15 kooli on KiVa pere liikmed
juba kolmandat aastat, 16 kooli on KiVa programmi rakendajad esimest aastat. Programmiga liitumiseks on ettevalmistustegevusi alustamas veel 8 kooli, sh Kuusalu Keskkool, et KiVa metoodikate kasutamisega pihta hakata järgmisel, s.o 2016/2017. õppeaastal.

Esimesel aastal on ettevalmistavad tegevused: juhtkondade infopäevad, koolipersonali ettevalmistus ja KiVa-meeskondade koolitamine; teisel õppeaastal alustatakse programmi kasutamist koolis ning 1.-6. klassi õpilased saavad osa KiVa-tundidest, läbi viiakse õpilasküsitlus jne.

12. jaanuaril 2016 viibib direktor Vello Sats programmi KiVa seminaril Tallinnas.