Alates 2016/2017 õppeaasta sügisest oleme uhkusega täieõiguslik KiVa kool ehk Kiusamisvaba kooli liikumise liige. Mida see meie jaoks tähendab?

Eelkõige seda, et meie koolis ei ole kiusamine aktsepteeritud! See on püsiv tegutsemisviis kiusamise ennetamiseks ja lõpetamiseks. KiVa programmi kandvaim idee on: „Kõik koos lõpetame kiusamise“. See tähendab, et sellesse on kaasatud kogu koolipere, sh lapsevanemad.

 

KiVa-ga liitumine tähendab erinevaid tegevusi, sh ennetustegevusi ja kiusamisjuhtumitesse sekkumine.

Ennetamine tähendab, et :
 1.-6. klassides viivad klassijuhatajad läbi KiVa tunde. Tundides käsitletakse teemasid nagu teiste lugupidav kohtlemine, erinevuste aktsepteerimine, tunnete mõistmine ja reguleerimine, kiusamise äratundmine, konstruktiivne käitumine kiusamist märgates või kiusamise all kannatades.
 KiVa toimimise põhimõtteid tutvustatakse lastevanemate koosolekutel ning antakse miniõpikud lapsevanematele.

Kiusamisjuhtumitesse sekkumine tähendab, et:
 Kiusamisjuhtumite korral vesteldakse nii ohvri kui ka kiusaja(te)ga.
 Vajadusel viiakse läbi ka järelvestlusi.
Siin on oluline teadvustada, et kiusamine ei puuduta ainult ohvrit ja kiusajaid, vaid ka pealtvaatajaid. Pealtnägijate reageeringud kiusamisele on kriitilise tähtsusega, sest sellest oleneb, kuidas kiusatud laps ennast tunneb või kui kaua kiusamine kestab.

Kiusamisjuhtumitega tegeleb KiVa tiim, kes on saanud selleks väljaõppe.
Meie kooli KiVa tiimi liikmed on:
1.) Heleri Śelemba
2.) Kaire Truus
3.) Pille Pürg
4.) Piret Kamber

Märke selle kohta, et oleme KiVa kool, võib leida toredate suurte plakatite näol koolimaja seintel. Samuti näeb korrapidaja-õpetajate seljas erekollaseid KiVa veste, mis nad lihtsasti leitavaks teevad.

Kõik koos lõpetame kiusamise!