muudetud novembris 2008


1. Kehalise kasvatuse tund algab rivistusega või kogunemisega kokkulepitud kohas. Riietumine enne tundi toimub kokkulepitud riietusruumis.
2. Õpilane saabub tundi puhtas sportlikus riietuses. Ujulas kasutab õpilane ujumistrikood või ujumispükse ja ujumismütsi. Välitundides riietub õpilane vastavalt õhutemperatuurile ja ilmaoludele.
3. Kehalise kasvatuse tundides kannab õpilane spordijalatseid. Siseruumides peavad kehalise kasvatuse tundides olema puhtad sportlikud sisejalatsid.
4. Õpilane täidab tunnis ohutus- ja korranõudeid. Õpetaja korraldusi eirav ja tunnidistsipliini rikkuv õpilane eemaldatakse tunni tegevusest ja ta jälgib tundi kõrvalt.
5. Pärast tundi peseb õpilane end ja vahetab riided. Ujumistundides peseb õpilane end ilma ujumisriieteta enne ja pärast tundi ja eemaldab enne ujumist meigi.
6. Haigusjärgselt kooli lubatud õpilane edastab kehalise kasvatuse õpetajale vajaliku info oma tervisliku seisundi kohta ja osaleb tunnis õpetaja antud individuaalprogrammi alusel.
7. Kui õpilane puudub rohkem kui 25% tundide üldarvust, võib õpetaja talle määrata arvestuse vastavalt koolis kehtestatud korrale.

Kehalise kasvatuse tunni nõuded tehakse õpilastele teatavaks iga õppeaasta alguses ja see on täitmiseks kõigile tunnis osalejatele.

Iga viie osaletud tunni järel saab õpilane hinde (lisaks jooksvatele hinnetele), kus arvestatakse võimetekohast osalust ja tunni nõuete täitmist.

UJULA KASUTAMINE KEHALISE KASVATUSE TUNNIS

1. Ujumistundides lähtuvad õpilased ujulas kehtivatest erinõuetest.
2. Ujumistunnis siseneb ujulasse esimesena õpetaja, seejärel sisenevad õpilased, kes seni ootavad kokkulepitud kohas.
3. Kasutada võib ainult riietusruumides olemasolevaid fööne – isiklike elektritarvete kasutamine on keelatud.
4. Basseinist väljumiseks tuleb kasutada ainult redeleid.
5. Basseiniruumis tuleb liikuda ettevaatlikult – põrand on libe.
6. Ujumisriietuse juures ei ole lubatud needid, trukid, lukud, nööbid ja šortsid.